Garantie

Het is vervelend als een artikel niet naar behoren werkt of defect gaat.

Gelukkig geven wij minimaal 1 jaar garantie. U kunt een garantieretour online aanmelden. Vertoont het artikel gebreken tijdens de levensduur die u er in alle redelijkheid van mag verwachten? Dan kunt u deze zonder kosten aan ons retourneren. Hoe lang een artikel mee hoort te gaan, hangt af van het soort artikel. Functioneert het artikel niet meer als gevolg van val-, stoot-, of vochtschade? Dan valt dit niet onder de garantie.

Verbruiksvoorwerpen die onderhevig zijn aan slijtage zoals Heatbed en  Extruders, Lampen, Batterijen of losse componenten kennen enkel de wettelijke garantie.

De garantie geldt niet indien:

  • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Er andere software word gebruikt dan van XYZprinting.

Let op: Refurbished artikelen zijn van bovenstaande uitgesloten. Voor deze artikelen geldt een andere garantietermijn.

Pin It on Pinterest

Share This