Garantie

Het is vervelend als een artikel niet naar behoren werkt of defect gaat.

Gelukkig geven wij minimaal 1 jaar garantie. U kunt een garantieretour online aanmelden. Vertoont het artikel gebreken tijdens de levensduur die u er in alle redelijkheid van mag verwachten? Dan kunt u deze zonder kosten aan ons retourneren. Hoe lang een artikel mee hoort te gaan, hangt af van het soort artikel. Functioneert het artikel niet meer als gevolg van val-, stoot-, of vochtschade? Dan valt dit niet onder de garantie.

Verbruiksvoorwerpen die onderhevig zijn aan slijtage zoals Heatbed en  Extruders, Lampen, Batterijen of losse componenten kennen enkel de wettelijke garantie.

De garantie geldt niet indien:

  • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Er andere software word gebruikt dan van XYZprinting.

Let op: Refurbished artikelen zijn van bovenstaande uitgesloten. Voor deze artikelen geldt een andere garantietermijn.

De verkoper of fabrikant bepaalt namelijk zelf zijn garantievoorwaarden.

Daar kan in staan dat de garantie niet overdraagbaar is.

Alleen de eerste koper krijgt dan verkopersgarantie of fabrieksgarantie.

Hoelang u garantie hebt, ligt aan het soort garantie. Bij verkopers- of fabrieksgarantie staat in de voorwaarden hoe lang deze verkopersgarantie of fabrieksgarantie duurt. Meestal een bepaald aantal jaar. De verkoper of fabrikant belooft daarmee dat het product voor die tijd goed werkt. En dat hij het oplost als het product eerder stuk gaat. Hoe lang deze garantie van de verkoper of fabrikant duurt kiest hij zelf. Dit kunt u lezen in zijn garantievoorwaarden.

Duur van wettelijke garantie

Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. In sommige Europese landen is de wettelijke garantie beperkt tot 2 jaar. Maar in Nederland is dat niet zo. In de Nederlandse wet staat geen vaste garantietermijn.

Let op: u hebt alleen recht op garantie als het product niet biedt wat u mag verwachten.

Hoelang hebt u dan wettelijke garantie? Daar is geen termijn voor. Gaat uw product kapot terwijl u het normaal hebt gebruikt? Dan hebt u recht op gratis reparatie of vervanging, zo lang als u mag verwachten dat uw product meegaat. Dat is per product anders. En dat kan korter of langer zijn dan 2 jaar. Het hangt af van alle eigenschappen van uw product, zoals de prijs, het soort, de kwaliteit enzovoort.

https://www.consuwijzer.nl/

Pin It on Pinterest

Share This